czwartek, 12 maja 2011

Centralna Biblioteka Wojskowa

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 109.Funkcjonuje od 1919 roku.
W jej zbiorach znajduje się około 600 tysięcy jednostek bibliotecznych.
W ich skład wchodzi:
- 276 000 druków zwartych;
- 143 000 czasopism polskich i zagranicznych;
- 154 000 zbiorów specjalnych ( starodruków, rękopisów, fotografii, druków ulotnych, map, dokumentów życia wojskowego ).
Dyrektorem CBW jest dr hab. Aleksandra Skrabacz.

Wypożyczanie materiałów jest szybkie i wygodne, ponieważ istnieje możliwość sprawdzenia zasobów bibliotecznych online ( większość z nich można wypożyczać do domu ). Dużym plusem jest również sympatyczna i kompetentna obsługa. Dzięki temu wypożyczanie nie sprawia trudności.
Polecam korzystanie z tej biblioteki. L.J.