sobota, 21 listopada 2009

Otrzęsiny 2009.

Dwudziestego listopada w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny klas pierwszych. Tematem wspólnym wystawianych przedstawień były bajki, takie jak np. Kopciuszek czy Czerwony kapturek.

Otrzęsiny były bardzo udane, również dzięki prowadzącym, którzy byli dobrze przygotowani do swojej roli. Scenki odgrywane przez uczniów miały charakter zabawny, często nawet bardzo.

Pierwsze miejsce zajęła klasa Ib za wyżej wspomnianego Kopciuszka. Czerwony kapturek zaprowadził klasę Ic do drugiego miejsce. Uczniowie z klasy Id odegrali Królewnę Śnieżkę i zajęli trzecie miejsce. Jako ostatni byli uczniowie z klasy Ia, którzy przygotowali scenkę o charakterze sportowym.

Po występach przedstawiciele poszczególnych klas wzięli udział w zabawie, która polegała na wykonywaniu zadań, wylosowanych przez wyznaczonych uczniów. Według mnie, najciekawszą konkurencją była zabawa z szarfami. Jeden z uczniów miał zasłonięte oczy, z kolei drugi prowadził go, mówiąc, jak ma się poruszać. Uczennice klas drugich i trzecich trzymały szarfy w rękach i ustawiały się w różnych miejscach. Zadaniem zawodnika było schwytanie szarfy. Była to bardzo zabawna konkurencja.

Po Otrzęsinach odbyła się dyskoteka. Mam nadzieję, że kolejne Otrzęsiny będą równie udane jak ostatnie.


Iza