poniedziałek, 23 listopada 2009

Gimnary od kuchni.

Jak co roku w naszej szkole organizowane są Gimnary.
Nazwa „Gimnary 27” pochodzi od Gimnazjum 27. Pierwsze głosowanie odbyło się w roku 2003. Dzisiejszy regulamin i obliczanie procentowe punktów istnieją od wyborów w 2004 roku.
Gimnary 27 przyznają uczniowie nauczycielom w następujących kategoriach:

I. - Złote myśli,
II. - Sprawiedliwy wśród nauczycieli,
III. - Poczucie humoru,
IV. - Wieczny optymista,
V. - Wulkan energii,
VI. - Ocean mądrości,
VII. - Skarbnica dobrych rad,
VIII. - Źródło inspiracji,
IX. - Pomocna dłoń.

Szkolna komisja Gimnarów sporządza, na podstawie protokołów wyborów przeprowadzonych w poszczególnych klasach, ostateczny, zbiorczy protokół i ustala wyniki wyborów. Wyniki przeprowadzonych wyborów Gimnary 27 ogłaszane są w czasie Święta Szkoły. Jednocześnie uczniowie wręczają wyróżnionym nauczycielom statuetki.

W tym roku Gimnary 27 otrzymali:

W kategorii „Złote myśli” statuetkę otrzymała nauczycielka języka polskiego pani Małgorzata Miliszkiewicz.

W kategorii „Sprawiedliwy wśród nauczycieli” statuetkę otrzymała nauczycielka języka angielskiego pani Kamila Brona-Malinowska.

W kategorii „Poczucie humoru” statuetkę otrzymał nauczyciel fizyki pan Rajmund Maj.

W kategorii „Wieczny optymista” otrzymali: nauczycielka języka francuskiego pani Lilianna Tarach-Roller oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Robert Sobarański.

W kategorii „Wulkan energii” statuetkę otrzymała nauczycielka języka angielskiego pani Luiza Nieścierewska.

W kategorii „Ocean mądrości” statuetkę otrzymała nauczycielka matematyki pani Barbara Sowińska-Kania.

W kategorii „Źródło inspiracji” statuetkę otrzymała nauczycielka języka polskiego i historii, pani Iwona Łukjańczuk.

W kategorii „Pomocna dłoń” statuetkę otrzymała nauczycielka języka angielskiego, pani Aneta Drabczyk.

W kategorii „Skarbnica dobrych rad” statuetkę otrzymała nauczycielka wychowania fizycznego pani Bożena Bartoszko.